...

Nawierzchnia: beton
Krąg poślizgowy: średnica 60 m
Wzniesienie: 10 stopni nachylenia
Plac manewrowy: 80 x 400 m