„Motywacja pracowników” – prezenty motoryzacyjne jako nagrody za wyniki

Podmenu
28 kwietnia 2017

Motywacja do działania ma duże znaczenie w życiu prywatnym, rodzinnym, jak i przede wszystkim zawodowym. Wielu pracowników potrafi samodzielnie motywować się do bardziej wytężonej i zaangażowanej pracy. Inni wymagają motywacji zewnętrznej. Zadania z jej zakresu powinny być realizowane przez wykwalifikowanych menadżerów, kierujących swoimi podwładnymi. Ich elementem mogą być prezenty motywacyjne. Jaką rolę odgrywają one w praktyce i w jakiej formie mogą być wręczane pracownikom?

Motywacja materialna

Istotą motywowania pracowników jest podejmowanie określonych czynności, ukierunkowanie ich przebiegu względem indywidualnych preferencji każdego człowieka, aż do osiągnięcia wyznaczonego, pożądanego celu. Celem tym może być zwiększenie zaangażowania w pracę. Jeśli będzie on silnie zmotywowany do działania, to podejmuje określone czynności, aby doprowadzić do wyznaczonego celu.

Z punktu widzenia pracodawcy czy menadżera motywowanie jest postrzegane jako główna funkcja zarządzania kadrami. Można motywować podwładnych na szereg różnych sposobów, a działania te powinny uwzględniać posiadaną wiedzę o tym, co powoduje takie, a nie inne zachowanie człowieka.

Bardzo istotnym etapem motywowania pracowników jest dobór odpowiednich instrumentów motywacyjnych, które dzielą się na materialne i niematerialne. Motywowanie materialne obejmuje wszystko, co w sposób bezpośredni i pośredni wiąże się z wynagrodzeniem i nagradzaniem pracowników. To osiągany miesięczny dochód, tak i niepieniężne, rzeczowe nagrody. W motywowaniu materialnym można wykorzystać nagrody motywacyjne, które mogą mieć różną postać, dopasowaną do oczekiwań pracowników i możliwości sfinansowania ich przez pracodawcę.

Nagrody za wyniki

Nagrody jubileuszowe, czy te wręczane pracownikom za wysokie wyniki uzyskiwane w pracy zawodowej, mają charakter motywacji materialnej. Nagradzanie jest postrzegane zarówno przez menadżerów, jak i samych pracowników, za jedną z najbardziej skutecznych form motywacji pracowniczej.

Nagrody mogą występować w pełnym przekroju cen, dlatego nawet niewielkie firmy, które nie dysponują zbyt dużym budżetem na materialne motywowanie pracowników, mogą sobie pozwolić na nabycie i podarowanie im nagród motywacyjnych. Tanimi, firmowymi prezentami dla pracowników będą markowe produkty. Ich otrzymanie, najlepiej na większym forum, wśród koleżanek i kolegów z zakładu pracy, rodzi po stronie obdarowanego dumę, co daje pozytywne wzmocnienie, przekładające się na większą efektywność w wykonywaniu zadań zawodowych.

Indywidualnie dobrane gadżety dla pracowników wykonujących prace biurowe, opatrzone logo firmowym, mogą być drobnym podarkiem wyrażającym uznanie. Świetnie w tej roli sprawdzają się gadżety biurowe, m.in. długopisy, pióra wieczne, spinacze do papieru, czy podkładki pod mysz i kalendarze biurowe. Wystarczy umieścić na nich słowa z podziękowaniami za dobrze wykonany projekt, które w długim okresie będą przypominały pracownikowi o właściwie wykonanej pracy i satysfakcji z niej.

Medale, dyplomy i puchary to kolejny dobry pomysł na prezenty motywacyjne. Choć nie mają one praktycznego zastosowania, to jednak ich otrzymanie na forum całej firmy powoduje, że dana osoba staje się dumna z siebie i może liczyć na szacunek swoich współpracowników. Wszystkie takie przedmioty pozwalają na uhonorowanie pracowników, którzy zasłużyli na specjalne uznanie.

Droższym prezentem motywacyjnym może być voucher na jazdę sportowym autem po torze wyścigowym, albo wysłanie grupy pracowników uzyskujących w danym okresie najlepsze wyniki w pracy, na event motoryzacyjny. Organizacją takich imprez zajmuje się firma Driving Experience. Ciekawym prezentem motoryzacyjnym może być Driving Emotion Tour, czyli wyprawa po drogach publicznych za kierownicą legendarnych, ekskluzywnych samochodów takich jak Ferrari czy Lamborghini.

Pracodawca czy menadżer zastanawiający się nad zasadnością spożytkowania często niemałych pieniędzy na prezenty motywacyjne dla pracowników powinien wiedzieć, że to nie wydatek, ale inwestycja w przyszłość jego przedsiębiorstwa.

Prezenty

Prezenty motoryzacyjne

Propozycja skierowana do osób indywidualnych. Oto nasza oferta prezentów w formie przeżyć. Pakietów opartych na jeździe za kierownicą legendarnych samochodów sportowych. Oferujemy adrenalinę i prędkość, a także jakość stabilnej firmy i klimat prawdziwego toru wyścigowego.

Prezenty Driving Experience

Z którym z nich chciałbyś się zmierzyć?!

Zobacz więcej